Thành phần tự nhiên

Sự phát triển của chúng tôi (Siberian Wellness) dựa trên các loài thực vật đặc hữu duy nhất mọc ở các vùng sạch sinh thái của Siberia: núi Altai và hồ Baikal. Chúng tôi sử dụng nguyên liệu từ các nhà cung cấp trong nước, những người đã trồng các loại thảo mộc hoang dã này trong nhiều thập kỷ.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.