“Mentor” là ai và làm thế nào để tìm thấy anh ta?

Để đăng ký trở thành đối tác của Tập đoàn sức khỏe Siberi. Bạn cần có sự hướng dẫn của một “Mentor”.

“Mentor” là người đưa ra những định hướng, và hỗ trợ cho bạn khởi nghiệp thành công tại Tập đoàn sức khỏe Siberi. Hoặc đưa ra những chỉ dẫn tốt nhất để bạn sử dụng sản phẩm.

Hơn cả một người bạn, một cố vấn, “Mentor” lắng nghe những băn khoăn của bạn, cho bạn lời khuyên từ những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn của họ.

Tel/ Zalo: 093 608 1639 – Là số bạn cần liên hệ. Anh ta sẽ tìm cho bạn một “Mentor” phù hợp.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.