Chất lượng sản phẩm

Nhờ có Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đổi mới, các phòng thí nghiệm và thử nghiệm riêng, chúng tôi (Siberian Wellness) tự tin vào tính hiệu quả và an toàn của các sản phẩm của mình. Chúng tôi thực hiện tất cả các thử nghiệm và chứng nhận bắt buộc, xác nhận việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP, GMP, cũng như các yêu cầu của FDA.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.