02 điều giúp bạn khởi nghiệp kinh doanh thành công với “Siberian Wellness”?

ĐIỀU ĐẦU TIÊN: Bạn hãy đặt câu hỏi tại sao?

Tại sao bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh xã hội với “Siberian Wellness” – Có phải bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh thành công ngay trong năm đầu tiên?… Hay bạn muốn?

  • Công việc làm thêm: Thu nhập 12.000.000đ – 22.000.000đ/ tháng.
  • Công việc chính: Thu nhập 40.000.000đ – 105.000.000đ/ tháng. Có 01 chiếc Xe hơi mới từ dự án “Siberian Wellness Car” & Hàng năm tham gia 01 chuyến du lịch quốc tế học tập phát triển công việc kinh doanh.
  • Doanh nghiệp lớn: Thu nhập 210.000.000đ – nhiều hơn/ tháng. Tặng thưởng Xe hơi Mercedes-Benz & Hàng năm tham gia 02 chuyến du lịch quốc tế học tập phát triển công việc kinh doanh.

Bạn phải có tham vọng mục tiêu để soi sáng con đường bạn đi. Ngoài ra hãy tự hỏi liệu bạn đã sẵn sàng cam kết với nó ngay cả khi đó là mỗi giờ, mỗi ngày – Hãy viết ra tham vọng mục tiêu của bạn & thưởng thức nó?

ĐIỀU THỨ HAI: Bạn hãy làm thường xuyên 03 việc:

  1. Hoàn thành doanh số tích cực 100 điểm/ tháng (hơn 02 triệu đồng).
  2. Bạn không làm việc một mình, hãy chia sẻ cách khởi nghiệp xã hội (Đại diện thương hiệu Siberian Wellness) với mọi người và tạo dựng một đội ngũ doanh nhân khởi nghiệp lớn mạnh làm việc cùng mình.
  3. Giúp những người mới trong đội ngũ cũng làm được như mình.

Tại điều thứ hai này, bản “Hướng dẫn cách kinh doanh ngắn gọn cho bạn” của chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho bạn làm thật tốt 03 việc đó.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.