“Siberian Wellness” là một thương hiệu rất mạnh?

Tập đoàn Siberian Wellness (Tập đoàn sức khỏe Siberi) ra đời năm 1996 tại Liên bang Nga. Tập đoàn Siberian Wellness được chính phủ Liên Bang Nga giao trọng trách: Bảo tồn, khai thác, và tái tạo hệ sinh thái sạch, lớn nhất hành tinh – Siberi.

Tính tới thời điểm hiện tại, văn phòng đại diện của “Siberian Wellness” đã có mặt tại 65 quốc gia, trong đó đặc biệt có những thị trường rất nghiêm khắc như Mỹ, Đức, khối EU… Nơi người tiêu dùng được bảo vệ “tận răng”.

Đó là lý do tại sao hôm nay “Siberian Wellness” hầu như không có đối thủ cạnh tranh.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.