Tăng tốc độ giảm cân “Bộ ba quyền lực”

"Bộ ba quyền lực" - Chất lượng tiêu chuẩn quốc tế

Điều này được xác nhận bởi các chứng chỉ quốc tế.

 

iso-9001-2015-topman

ISO
Xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng và xác nhận khả năng sản xuất các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng và các yêu cầu bắt buộc áp dụng.

 

haccp-logo

HACCP
Các nhân chứng kiểm soát cao nhất ở các giai đoạn sản xuất lương thực - từ lưu trữ đến vận chuyển và bán.

 

gmp-logo-1024x1024

GMP
Xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn sản xuất và kiểm soát chất lượng đối với các sản phẩm thuốc y tế và thú y.

 

fda

FDA
Chứng nhận xác nhận việc tuân thủ một loạt các tiêu chí an toàn cho sản phẩm và cung cấp quyền phân phối sản phẩm tại Hoa Kỳ.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com