Góc nhìn chuyên gia

Kinh doanh xã hội (Social Business) – Giáo sư Muhammad Yunus sinh năm 1940, là một nhà kinh tế học người Bangladesh. Năm 2006, ông được đồng trao tặng Giải Nobel Hòa bình với mô hình Tài chính xã hội (Social Finance). Ông cũng là người tiên phong trên thế giới áp dụng mô hình kinh doanh “Social Business” giúp Doanh nghiệp xã hội phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

About the author: tapdoansuckhoesiberi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.